Телефон за поръчки: 056 810 105; 0888 807 291
тел.: 0888 807 419; 0888 807 214 

Категории

Услуги

Идеа Верде ООД предлага  цялостно изпълнение на проекти.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ 

На ваше разположение са търговски и технически консултанти на фирмата за:

  • Tехнологични консултации съобразно изискванията на БАБХ;
  • Изготвяне на технологични спецификации и съдействие при избора на най-подходящото оборудване и инвентар;
  • Личен контакт, посещение на място и замерване на обекта;
  • Обучение на персонала - професионални консултации относно експлоатацията и поддръжката на оборудването;

   

ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ

Разработваме технологични проекти /в Autocad и 3Dвизуализации /, придружени от необходимите изводи за ВиК, Ел и ОВИ. Проектите са съобразени с предназначението на обекта и финансовите възможности на инвеститора. Търсят се функционални решения и оптимизиране на пространствата. Предлагаме пълно съдействие при съгласуване на проектната документация  с  Българската Агенция по Безопастност  на храните на изготвените  от нас  технологични проекти.

 Цени за технологично проектиране: от 500 до 1500лв. без ДДС , в зависимост от сложността и квадратурата на обекта.


 

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ

За комплексно оборудване  доставката до обекта на клиента е безплатна.  За по-малки доставки вижте цените в калкулатора на Еcont Express в началната страница на сайта. Срокът за доставка е  до 30дни при липса на складова наличност. По изключение срокът за доставка на единични изделия може да бъде удължен от производителя.


  

МОНТАЖ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Идеа Верде ООД извършва монтаж, гаранционно и следгаранционно поддържане на техниката.  Разполагаме с :

  •  Квалифицирани специалисти, които реагират бързо и компетентно;
  •  Резервни части на склад;
  •  Собствен внос на резервни части и консумативи на предлаганото оборудване.

 

Безплатното гаранционното обслужване е 12месеца от датата на монтаж. Гаранцията покрива производствени дефекти  и не означава подмяна на уред.  Гаранцията не покрива щети причинени от транспорт след доставка, повреди предизвикани от удари, падане, форсмажорни обстоятелства, отваряне на уреда,  неправилно инсталиране,  работа със захранващо напрежение със стойности извън параметрите, неправилна експлоатация, работа с уреда не по предназначение и не според ръководството за употреба, системно, продължително и екстремно натоварване или лоша поддръжка на оборудването. Гаранцията важи само ако монтажът е извършен  от упълномощено лице от Идеа Верде ООД. Гаранцията се отнася само за купувача и не важи за трети страни.

 

 

Фирмата ни се занимава и с изготвяне на цялостни оферти по Оперативна програма "Развитие на конкуретноспособността на българската икономика"  2007-2013 на Европейския Съюз Европейски фонд за регионално развитие.

 

support by burgasit.com